Skip to main content
 

Eco-1 leverer fornybar energi i hele Norge

 

Fornybar diesel - forbedrer luftkvaliteten

 

Fantastiske kuldeegenskaper - kaldstarter blir en lek

FOSSILFRI PERSONBIL
Særdeles gode forbrenningsegenskaper og lave utslipp – veien til bedre miljø er kortere enn du tror!

FOSSILFRI ANLEGGSPLASS
Vi hjelper deg på veien mot en klimanøytral og miljøvennlig arbeidsplass!

VARMEPRODUKSJON
Bytt til utslippsvennlig, driftssikker og CO2-nøytral biofyringsolje – behold oljefyren også etter 2020!

ENTREPRENØRER
Fremtidsrettet og miljøbevisst? Vi hjelper din bedrift å kutte i sine klimagassutslipp!

Vet du allerede hva du skal ha? Trykk her for å sende inn din bestilling.

Fornybar diesel til personbil, 2G Polar:

 • Asker sentrum, Gamle Borgenvei 4
 • Asker, Holmen Senter, Holmengata 6
 • Kløfta Syd, Myrvangvegen 3
 • Lierskogen, Liertoppen Kjøpesenter, Drammensveien 201
 • Tofte, Grundvik Marina, Østre Strandvei 52
 • Vikersund, Heggenveien 1 (denne stasjonen driftes av Knive AS)

Fornybar diesel til båt, 2G Marine:

 • Lindøya, Indre Oslofjord (denne stasjonen driftes av Marine-Service AS)
 • Tofte, Grundvik Marina, Østre Strandvei 52
100
Andel dieselbiler som kan bruke 2G Polar
40
Høyere cetantall (hvor lett dieselen antennes i motoren)
8
Antall stasjoner med fornybar diesel på Østlandet
100
Dokumentert klimanytte og sporbarhet

Sertifisert, sporbart og dokumentert

Alle våre produkter oppfyller EUs krav til bærekraft. Eco-1 selger kun sertifiserte produkter. Dette sikrer sporbarhet og dokumentasjon av klimanytte. Sertifiseringen sikrer også at arbeidstakers lønn og sosiale rettigheter blir ivaretatt. Fremstillingen av produktene skjer ikke på bekostning av hverken matproduksjon eller regnskog. Råvarene som brukes i fremstillingen kommer fra biomasse som er en fornybar ressurs. Ved kjøp fra Eco-1 kan du derfor føle deg trygg på at produktene holder mål.

Til forskjell fra fossilt drivstoff tilfører ikke biodrivstoff ny CO2 inn i atmosfæren. Det vil si at det ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon.

Les mer

Fornybar diesel 2G Polar

 • Kan erstatte fossil diesel i alle dieselbiler
 • CO2-nøytralt og sporbart drivstoff – produsert hovedsakelig av biomasse
 • Sertifisert med ISCC EU og tilfredsstiller EU sine bærekraftskriterier
 • Bedre forbrenningsegenskaper enn fossil diesel – særlig på vinterstid
 • Fører til høyere motoreffekt og dreiemoment
 • Minsker lokal luftforurensing – i tillegg er den tilnærmet luktfri
 • Kan blandes med fossil diesel i alle blandingsforhold
 • Kjemisk sett et mye renere produkt enn fossil diesel

Bilkjøring og luftforurensning

Bilkjøring med fossilt drivstoff påfører nærmiljøet flere negative konsekvenser, blant annet lokal luftforurensing. Forskning viser en klar korrelasjon mellom en rekke sykdommer og luftforurensing. Det er mulig å hindre at de fastsatte maksgrensene for svevestøv og NOx-konsentrasjon stadig overskrides. Forurensningen går klart utover livskvaliteten til mange mennesker. Dette er en utfordring som må løses med kombinasjonen av ny teknologi samt en forbedring av dagens teknologi. Biodrivstoff løser raskt en stor del av utfordringen med motorteknologien vi har tilgjengelig i dag. Dette er et svært godt miljøtiltak.

Forbrenning av fossil diesel medfører forurensende utslipp og det vil være til nytte for miljøet dersom forbruket går ned. Økt bruk av kollektivtransport og elektrifisering av bilparken er gode alternativer, men ikke alltid en reell mulighet. Overgang til fornybar diesel vil gi umiddelbar positiv effekt, samtidig som det ikke kreves investering i nytt utstyr. Samfunnsmessig er derfor bruk av fornybar diesel et økonomisk og bærekraftig valg. På personnivå er det et valg du kan ta, uten å endre atferd, og løse hverdagslogistikken som i dag.

Les mer

Hvorfor 2G Polar bør benyttes om vinteren

2G Polar tåler kulden langt bedre enn tradisjonelt drivstoff. Tester viset at 2G Polar tåler temperaturer kaldere enn 40 minusgrader. Selv om det sjeldent er så kaldt i Norge, vil du oppleve flere nytteeffekter ved å bruke 2G Polar på kalde vinterdager.

Den største fordelen er at drivstoffet lettere antennes i motoren. Dette skyldes at 2G Polar har et 40 % høyere cetantall enn fossil diesel. Igjen medfører dette at kaldstarter på bil skjer mye raskere og enklere, samt at man særlig på kortere turer sparer både motor og batteri for mye «slit». En annen fordel er at du minsker NOx-utslippet betydelig, noe som kommer både barn og voksne i nabolaget til gode.

Lufta er for alle, og vi synes samtlige burde hjelpe til med å forbedre luftkvaliteten!

Siste nyheter

Fornybar oppvarming i kaldværet

| Ukategorisert | No Comments
Visste du at... Det er spådd kaldvær? Fornybar biofyringsolje fra Eco-1 sørger for miljøvennlig og sikker oppvarming på din oljekjel i alt fra store næringsbygg til eneboliger. Lave lokale utslipp…

Åpning av stasjon på Liertoppen kjøpesenter

| Ukategorisert | No Comments
Hei, Nyhet til våre følgere - PRE-ÅPNING av stasjonen på Liertoppen for dere som følger oss på Facebook. Eco-1 termos og Eco-1 drikkeflaske til de 15 første som kommer på…

Renovasjonsbiler på 2G Polar

| Ukategorisert | No Comments
Visste du at... Det er mange fordeler ved å erstatte fossil diesel med fornybar diesel #2GPolar? Retur AS har byttet til fornybar diesel, #2GPolar, på sine renovasjonsbiler i Stjørdal, Verdal…

Fjord1 velger miljøvennlig fornybar diesel

| Ukategorisert | No Comments
Norges langstrakte land byr på mye flott natur. Noe av det aller flotteste er kanskje fjordlandskapet på Vestlandet. Har du kjørt fergestrekningene Hella-Dragsvik-Vangsnes? Her går fergene på fornybar diesel, 2G…