Skip to main content

ZERO presenterer rapport om sporbart biodrivstoff

By 26. mai 2009Nyheter

Les hele Zero-rapporten om sporbarhet i biodrivstoff HER.

De siste årene har bruken av biodrivstoff økt, hovedsakelig fordi myndigheter, næringsliv og forbrukere har etterspurt alternativer til de fossile drivstoffene som bidrar til menneskeskapte klimaendringer. Miljøvernminister Erik Solheim har i desember 2008 varslet et omsetningspåbud på 2,5 prosent i 2009 og 5 prosent medio 2010.

Ulike typer biodrivstoff har ulik klimaeffekt. I hovedsak påvirkes klimanytten ved biodrivstoff av to faktorer: 1) arealendringer i området råstoffet dyrkes eller hentes fra og 2) fossile innsatsfaktorer i produksjonen og andre utslipp knyttet til produksjonen, for eksempel lystgassutslipp.

Sporbart biodrivstoff er drivstoff der råmaterialene kan spores tilbake til arealet der det er hentet fra eller dyrket. Ved å spore råstoffet er det mulig å få kjennskap til de direkte effektene av dyrkingen av det. Slik kan tilbyderen av biodrivstoff ha mulighet til å garantere at dyrkingen av råstoffet for eksempel ikke har foregått på areal der det nylig var regnskog. Dersom man ikke har oversikt over hvilket areal råstoffet til biodrivstoff er produsert på, kan man heller ikke garantere mot slike eller liknende skadelige arealendringer. Sporbarhet tilbake til gårdnivå gjør det også mulig å dokumentere mengden utslipp knyttet til produksjonen av drivstoffet.

Det er også mulig å finne ut noe om klimanytten ved et biodrivstoff bare ved å kjenne til råstoff og opprinnelsesland. For å garantere at råstoffdyrkingen ikke har ført til skadelig arealbruksendring, må imidlertid råstoffet kunne spores tilbake til et mer spesifikt område.

Det at et biodrivstoff ikke er sporbart, betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det ikke har klimanytte.

I forbindelse med datainnhenting til denne rapporten har vi gjennomført kvalitative intervjuer med alle omsettere av biodrivstoff i Norge per 2008 og med et utvalg av aktuelle produsenter og importører av biodrivstoff i 2009. Formålet med dette har vært å kartlegge kunnskapen om biodrivstoffet omsatt i Norge i 2008 og vurdere tilgangen på sporbart biodrivstoff framover.

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS