Skip to main content
Oppvarming av bolig og næringsbygg

Behold oljefyren – bytt til fornybar biofyringsolje

Det er politisk vedtatt at bruk av fossil olje i oljefyr skal fases ut. Forbudet trer i kraft 1. januar 2020. Heldigvis kan du fortsette å bruke oljekjel-anlegget med biofyringsolje. Videre bruk av solid teknologi er et godt miljøtiltak.

Vi selger følgende fornybare produkter til din oljekjel:

  • BFO 2G    (EN15940)
  • BFO #1    (EN14214)

Valg av produkt – Avhenger av flere forhold, blant annet anleggets størrelse og varmebehov. BFO 2G kan benyttes på alle anlegg, men er på grunn av sine særlig gode kulde- og lagringsegenskaper spesielt anbefalt til anlegg som brukes til spisslast og kuldeeksponerte tanker. Som tommelfingerregel anbefales BFO #1 til anlegg som har et jevnt forbruk og en makseffekt på over 50 kW. Ta gjerne kontakt med oss – vi kan anbefale produkt som passer dine behov!

Sertifisering og bærekraft – Alle Eco-1 produkter er sporbare og dokumentert. Miljøbevisst bedriftsstrategi kan bli et konkurransefortrinn for din virksomhet.

Alle eksisterende oljekjeler – Oljekjeler som er i teknisk stand kan benyttes med BFO#1 eller BFO 2G. BFO#1 er 1. generasjon biodiesel, BFO 2G er 2. generasjon fornybar diesel. Konverteringskostnadene for anlegg er svært lave sammenlignet med overgang til andre energiformer.

Logistikk – Eco-1 leverer i dag over hele Norge. Vi etterstreber å levere så effektivt som mulig, både av miljøhensyn og for å minimere transportkostnadene.

Energiledelse – Vi har utviklet et energiledelsessystem (eTracker), som gjør at kundene våre enkelt kan holde oversikt over alle forbruk, tanknivå, leveranser, miljøregnskap, sikkerhetsdatablad, status på varmeanlegget og servicerapporter. Informasjonen fra eTracker-systemet kan enkelt hentes ut av en brukervennlig nettside. Dette øker driftssikkerheten for anlegget, samtidig som det forenkler arbeidssituasjonen til de involverte.

Vi kan støtte deg på omstilling av anlegget, service og kontroll av eksisterende oljekjel. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!