Skip to main content

Personbil

Dieselbilen, fra klimaversting til miljøhelt

I Norge står veitrafikken for 19.2 % av klimagassutslippene (ref: SSB). Den er i tillegg en stor bidragsyter til lokal luftforurensing. Vi er stolte av å kunne tilby 2G Polar som er en CO2-nøytral og miljøvennlig erstatning til fossil diesel.

2G Polar er fossilfri og fremstilt av sertifiserte råvarer. At produktet er sertifisert vil si at produktet er sporbart og at klimanytten er dokumentert. Du kan bruke 2G Polar rent eller blandet i fossil diesel, og kjøre på samme måte som i dag. 2G Polar kan brukes på alle dieselbiler, og oppfyller dieselstandarden EN 15940.

(I Europa er det foreløpig kun PSA-gruppen (Peugeot og Citroën) som offisielt har godkjent sine biler med EN15940-diesel. I USA og Canada er derimot alle biler godkjent med 2G Polar.)

Kjemisk sett er 2G Polar et mye ”renere” produkt en fossilt drivstoff:

  • 33 % mindre partikler/sot
  • 9 % mindre nitrogenoksid (NOX)
  • 24 % mindre karbonmonoksid (CO)
  • 30 % mindre hydrokarbon (HC)

(Resultatene viser til en test på 1000 biler med jevn fordeling av Euro4 og Euro6 motorer)

2G Polar kan blandes med fossilt drivstoff i alle blandingsforhold – du kan fylle allerede i dag! Les mer i produktbrosjyren til 2G Polar her: 2G POLAR – Produktbrosjyre. Stasjonsoversikt finner du her.