Skip to main content

Oljekjelen kan raskt gi 1 500 000 tonn reduksjon i CO2 utslipp!

By 30. januar 2015Nyheter

Din oljefyr + biofyringsolje = 100 % fornybar energi!

 

FOSSIL FYRINGSOLJE SKAL FASES UT – OLJEKJELEN KAN DU BEHOLDE.

Klimaforliket i Stortinget er tydelig og klar. Stortinget er enige og det går mot utfasing av fossil fyringsolje i 2020 for boliger.  Media har kastet seg på bølgen og kaller det «grønt skifte». Men hva betyr dette egentlig for de over 100.000 husstander og bedrifter som har oljefyring som hovedlast i dag?

Ukentlig blir lesere eksponert for markedsstunt og feilinformasjon fra aktører som gjerne vil ha en del av oljefyringsmarkedet, og helst ser at fyrkjelen fjernes så fort som mulig for å gjøre plass til egne produkter. Sterke markedsaktører posisjonerer seg, og resultatet er desverre mer forvirrende, enn veilendende for de et evt forbud vil gjelde.

Det er forståelig at det er kamp om markedet. Forbudet mot fossil fyringsolje vil berøre 50 000 oljekjeler i Norge.  De andre 50 000 oljekjelene – innen industri, korntørker i landbruket , fjernvarme og spisslast på næringsbygg  berøres ikke av dette forbudet.

50 000 oljekjeler tilsvarer en verdi på 12 – 13 mrd kroner installert. Om en lykkes å få oljekjelen ut representerer dette minst tilsvarende sum i nyinstalleringer. Dvs nysalg på 13 mrd kroner.

 

FEILINFORMASJON ER ALVORLIG

Aktører som vil være langsiktige i markedet bør imidlertid bruke korrekt informasjon for å fremme sine produkter. Informasjonen om forbudet mot fossil olje er tilgjengelig for alle. Desverre ser vi at informasjon fra leverandører av andre typer varmeløsninger og ENOVA, er direkte feil eller fører til misforståelser blant de som eier en oljekjel.

Feilinformasjon og misforståelser fører til  tap av verdier da oljekjeler som er i god teknisk stand, kastes ut. Det skaper usikkerhet blant de som har en oljekjel, men ikke har økonomi i å gjøre en investering i en god varmeløsning.

Derfor – informer korrekt. Argumenter med økonomi, miljø, driftssikkerhet, livsløpanalyse på utstyret og driftskostnader gjennom levetiden.

ENERGIFLEKSIBILITET og ENERGISIKKERGET

For å fase ut fossil energi krever det at en bruker den varmeløsningen som fungerer best i de ulike tilfellene. En må vurdere kostnad pr kWh og driftssikkerhet ved ekstremsituasjoner og høyere energipriser, f.eks på elektrisitet. En skal også vurdere utslipp til luft, spesielt i byer og tettbygde strøk.

Energifleksibilitet og energisikkerhet betyr: 

– du bør ha flere enn et alternativ til å varme boligen ( varmepumpe + biofyringsolje er en løsning)

– du bør være fleksibel på valg av energibærer slik at du kan velge rimeligste alternativ (blir el.prisen like lav i mange år til?)

– det norske strømnettet har ikke kapasitet til å drifte oppvarming på el.til boliger, i mange områder er det ikke kapasitet til å drifte varmepumper. Da er en oljekjel med BFO et godt alternativ, eller pellets / vedovn.

 

 KORT OM BIOFYRINGSOLJE

Det er distribusjon av biofyringsolje i hele Norge. Og det finnes fyringsteknikere som kan utføre omstillingen overalt der det finnes oljekjeler.

Dette er solid teknologi, utprøvd gjennom mange år, som kan levere varme i hus ved utetemperatur fra +40 gr C og -40 gr C i flere tiår til.

Sertifisert biofyringsolje tilfredsstiller strenge krav til sporbarhet og dokumentasjon. Dette sikrer lave utslipp fra produksjon, lagring og distribusjon, samt bærekraftig produksjon med resirkulerte biooljer eller fettavfall eller bruk av dyrket areal som ikke er i konflikt med for eksempel matproduksjon.

 

BIOFYRINGSOLJE / BIODIESEL

  • Produktene erstatter fossil fyringsolje og fossil diesel
  • Biofyringoslje lukter mindre, både som olje og røykgass, enn fossil fyringsolje
  • Egner seg godt til oljefyrer, anleggsmaskiner, traktor og korntørker.
  • Biofyringsolje, BFO#1, kan lagres i over 10 år og leveres i varianter som egner seg for både utetank og innetank.
  • Biofyringsolje tåler ned til – 34 gr C.
  • BFO#1 kan brukes  på alle oljefyrer som er bygget for lett, fossil fyringsolje.
  • BFO#1 er alternativet når fossil fyringsolje fases ut i bolighus og næringseiendom fra 2020.
  • Biofyringsolje leverer lavere utslipp av svoveldioksid, ingen aromater, og NOx og støv på linje med fossil fyringsolje.

 

Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i alle typer oljebrennere. Eksisterende oljekjel og biofyringsolje er en solid og driftsikker varmeløsning med fornybar energibærer.

Og ikke minst, en konvertering til biofyringsolje er det rimeligste alternativet for å bli fornybar og møte klimakravet innen 2020.

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS

Leave a Reply