Skip to main content

Landbruk

Velg fossilfritt og miljøvennlig

Vi leverer avgiftsfri, fornybar diesel til landbruket. 2G Agri inneholder ikke aromater (sykliske hydrokarboner) eller svovel. 2G Agri er tilnærmet luktfri, noe som vil bidra til en triveligere arbeidshverdag for deg. Du vil også redusere lokal luftforurensning, dette er en klar fordel da det ofte er dyr og mennesker rundt maskiner i drift. Lukt, partikler og skadelige stoffer i luften er kraftig redusert.

Veien mot en mer miljøvennlig drift skjer ved bruk av 2G Agri. Eco-1 leverer sporbar og dokumentert biodrivstoff og hjelper deg gjerne med dokumentasjon på bærekraftighet, sertifisering samt klimagassreduksjon.

Vi kan tilby løsninger for drivstoffleveranse og tank. Kontakt oss gjerne for mer info. Kontaktinfo finner du her.