Skip to main content

KLIMAKUR – hvilke tiltak er mest effektive

By 6. mars 2010Nyheter

FORSLAG –  Utfasing av oljefyrer

Pris:

I snitt vil tiltaket trolig koste rundt 800 kroner per tonn redusert CO2, beregnet ut i fra SFTs tiltaksanalyse gjort for regjeringen i 2007. Men prisen er svært ulik for privatboliger, blokker og offentlige bygninger.

Oslo kommune bruker 100 millioner kroner på å fjerne alle sine oljefyrer. Dette kutter 4000 tonn CO2, og koster dermed 25 000 kroner per tonn. Vrakpant på oljefyrer vil koste staten 200 millioner kroner årlig, ifølge ENKL-planen.

[info_box]ECO-1: –  ved å beholde oljekjelene, benytte pengene til modifisering av disse og derved konvertere til fornybar biofyringsolje, vil en oppnå samme miljøeffekt/klimanytte, få en CO2-kostnad på 10% av forslaget over og ikke skape en negativ miljøeffekt ved avhending av verdifullt, fungerende utstyr og produksjon av nytt utstyr.[/info_box]

Effekt:

Det er mulig å kutte 2,85 millioner tonn CO2 ved å fjerne oljefyrer, ifølge SFTs tiltaksanalyse fra 2007.

Ifølge NHO-nedsatte Næringslivets klimapanel kan man totalt kutte 3 millioner tonn ved å fjerne fossil energi fra oljefyrer og fjernvarme.

[info_box]ECO-1:-  en oppnår samme miljøeffekt ved overgang til biofyringsolje[/info_box]

Det koster å skifte ut fyren, selv med offentlig støtte. Milliardær Stein Erik Hagen fikk kommunal støtte, men brukte likevel flere millioner på ny oljefyr. Statsminister Jens Stoltenberg har ennå ikke skiftet ut sin.

Prisen for å installere varmepumpe eller pelletsfyr i en privatbolig ligger rundt 50 000 kroner som tjenes inn på ca. 10 år.

[info_box]ECO-1: –  ENØK-etaten støtter overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Det gjør denne type investering mulig for anlegg fra størrelse 20 kw (privathus) til store industrielle anlegg (60 MW).[/info_box]

Gjennomføring/stadium:

Regjeringen regner med at det finnes 100 000 oljefyrer i Norge. Et forslag om å forby oljekjeler er til vurdering.

[info_box]ECO-1:–  Det gir ingen mening å skifte ut godt fungerende oljekjeler.[/info_box]

VURDERING FRA FAGMILJØET:

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med en rekke miljøer, blant andre Enova og Norsk Petroleumsinstitutt, men ingen sitter med noen total oversikt over kostnadene ved å skifte ut oljefyrer.

Det kan tyde på at det er et behov for Klimakur 2020 på dette feltet.

[info_box]ECO-1: kremt..[/info_box]

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS