Skip to main content

Fyre med Bio?

By 12. desember 2012Nyheter

Oljekjelen er ikke problemet, den er en del av bioenergiløsningen
Med rimelige og enkle modifikasjoner kan man konvertere sin oljekjele til biofyringsolje. – Dette er en langvarig og god investering som verner miljøet, sier daglig leder i Eco-1 Bioenergi.

Fornybar energi i form av biofyringsolje et alternativ til alle med oljekjele. En konvertering krever ikke mer enn 10 prosent av investeringen i en pelletskjele. Samtidig oppnår en reduksjon også i lokale utslipp.

Over til grønt miljøregnskap 

Å skifte ut fossil fyringsolje med biofyringsolje krever kun en enkel modifisering. Inngangsbilletten til fornybar energi blir derfor lav, og en får en løsning som også gir minimale lokale utslipp som partikler og støv. Og med tanke på at bruk av fossil fyringsolje blir ulovlig etter 2020, er det ikke tvil om at dette er en investering for fremtiden, forklarer Geir H. Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1 Bioenergi AS.

Egen innsats nytter
Biofyringsolje gir lave energikostnader og et miljøregnskap som inneholder 100 prosent fornybar CO2 og sterkt reduserte utslipp av andre stoffer.  Et bolighus som bruker 3 000 liter fyringsolje pr år, vil med overgang til biofyringsolje direkte redusere utslipp av CO2 tilsvarende 6 tonn CO2. Det tilsvarer bruk av en dieselbil i et år. Bruk av biofyringsolje reduserer utslipp av giftige forbindelser i avgasser med 100 prosent. Det er også en 100 prosent reduksjon i svovel, 100 prosent reduksjon i CO2-utslipp og opp mot 30 prosent reduksjon i NOx-utslipp.  Konverteringen til biofyringsolje gjør også fyringsanlegget mer rentbrennende
Oljekjelen er raskeste vei til fornybar energi

– Oljekjelen er ikke problemet, men en viktig del av den fornybare løsningen. Dette er veldig viktig for oss å få fram, sier Ingeborgrud. Gjennom våre samarbeidspartnere, som blant annet AS Green Cube Management, Ing. Paul Schwartz, Ivar Lærum AS og Jarotech AS, har vi kompetanse innen tilpassing av alle typer anlegg. Målet er å gi kunden mest mulig effektiv varmeproduksjon, og bruk av fyrkjele med biofyringsolje er den raskeste veien til miljøvennlig varmeproduksjon og økonomisk drift.

– Dette er en rask overgang til miljøvennlig varmeproduksjon uten investering i nytt materiell, og det gir også full valgfrihet til å returnere til fossil fyringsolje om det ønskes, forklarer Eco-1s daglige leder.

Produktene er standardisert og følger de strenge kravene til sporbarhet og miljøregnskap.

Like god distribusjon som oljeselskapene
Eco-1 har tre lagerterminaler for mottak av skip med en samlet kapasitet på over 50 000 kubikkmeter, mens kapasiteten på oljeutkjøring er på over 1000 kubikkmeter hvert døgn.

– Dette gjør oss i stand til å kjøpe inn i store volum, og derved oppnå gode priser. Gjennom dette kan vi konkurrere med priser på fossil fyringsolje.  Vårt største marked er i dag i Stor-Oslo, men vi satser hardt i områdene fra Oslofjorden til Stavanger. Vi kan også levere i Bergen, Trondheim og Tromsø, men vi behøver en stabil storkunde i disse områdene før vi kan satse på heldistribusjon der, forteller Ingeborgrud. Vi søker flere fornybare pioneerer  som tenker ressurseffektivitet. Bruk oljekjelen med  biofyringsolje, og bli fornybar, avslutter Ingeborgrud

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS