Skip to main content

Frokostmøte: Offentlige bygg – få opp tempo i utfasing av fossil oljefyring!

By 7. juni 2013Nyheter

ZERO inviterer til frokostmøte 18. juni på Hambros café i Oslo for å inspirere offentlige og private byggeiere til å sette fart på den viktige overgangen fra fossil fyringsolje til fornybar oppvarming med smart bruk av varmepumper, solfangere, bioenergi og fjernvarme.

Deichmanske hovedbibliotek varmes opp av fjernvarme, og er ett av 150 kommunale bygg i Oslo som har byttet ut fossil oljefyring med fornybar energi på få år. Foto: Omsorgsbygg Oslo KF
Stortinget vedtok i klimaforliket at alle statlige bygg innen fem år skal varmes opp av fornybar energi. To år senere skal alle kommuner, fylkeskommuner og private bygg og boliger har gjort samme jobben.

Forbudet mot fossil fyringsolje er på vei, men må vi virkelig vente på departementenes lovprosess? Statlige bygg ligger spredt over hele landet og kan spille en nøkkelrolle i å utvikle markedet for grønn oppvarming i hele Norge, slik at det blir lettere for alle andre bygg og boliger å gjennomføre transformasjonen til fossilfrie varmeløsninger.

Oslo kommune har faset ut fossil grunnlast og spisslast i alle sine 150 oljefyrte bygg på 3-4 år. Utfasingen ble finansiert nesten utelukkende av lån over bykassa, som leietakerne nedbetaler over husleia. Nye og mer effektive varmeløsninger vil på sikt bety lavere energikostnader for brukerne.

Program:
– Tida er over for Norges mest unødvendige klimagassutslipp.
v/Einar Wilhelmsen, leder av ZEROs avdeling for fornybar energi

– Utfasing av fossil oljefyring i offentlige bygg.
v/Ellen Øseth, statssekretær (SV) i Miljøverndepartementet

– Hvordan fase ut fossil varme i 117 eiendommer på 5 år?
v/Terje Flygind, Sjefingeniør i Eiendomsforvaltning, Statsbygg

– På vei mot fornybart forsvar over hele landet.
V/Carl Oscar Pedersen, seksjonssjef for Utvikling i Forsvarsbygg

– Status: Hvor mange offentlige og private næringsbygg har fått støtte og hva velger de?
v/Helle Grønli, Programsjef bygg og varme i Enova

– Oljefri Osloskole – innovativ bruk av solvarme, bioenergi, varmepumper og fjernvarme.
v/Bjørn Antonsen, ansvarlig for oljeutfasingen i Undervisningsbygg Oslo KF

– Fossilfri spisslast er mulig.
v/Johnny Lie, ansvarlig for oljeutfasingen i Omsorgsbygg Oslo KF

Gratis møte med frokost, send påmelding til jenny.skagestad@zero.no
Frokostmøtet er støttet av Miljøverndepartementet.

Del gjerne arrangementet på facebook!

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS

Leave a Reply