Skip to main content

Miljøvennlig løsninger for bedrifter

Gjør din bedrift mer miljøvennlig ved å ta i bruk fornybare energiløsninger fra Eco-1. Vårt tips til deg er å prioritere de største klimapostene først. Transport og boligoppvarming er for de fleste store poster.

 

Bærekraftig drift
Samfunnets fokus på miljøet øker fra år til år. I takt med dette stiller forbrukere strengere krav til tjenester og varer, og det å kunne tilby produkter med dokumentert klimanytte kan bli et konkurransefortrinn for din bedrift.

Fossilfri transport
Fornybar diesel 2G Polar transformerer dieselbilen til en miljøvennlig og bærekraftig løsning. Det kreves ingen omstilling av bilen, og nytteeffektene er store. Ved å erstatte fossilt drivstoff i bilparken hjelper du både til med å forbedre lokal luftkvalitet, samtidig som du drastisk reduserer din bedrifts karbonavtrykk. Fyll fornybar diesel allerede i dag!

Vi leverer også tankløsninger som kan plasseres på bedriftseiendommen. Disse kan utstyres med vårt eget energiledelsessystem, eTracker, som gjør at du får god oversikt over forbruksmønstre, utslippsreduksjoner og klimanytte med mer. Det å ha sin egen tank er tidsbesparende, samtidig som det øker forutsigbarheten med tanke på pris. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hva som kan passe din bedrift!

Fossilfri byggoppvarming
Fra og med 1.jan 2020 er det ikke lenger tillatt å fyre med fossil fyringsolje, og alle som har oljekjel må dermed finne en alternativ oppvarmingsløsning. Fyringsanlegg som er i god teknisk stand trenger lite omstilling for å kunne ta i bruk biofyringsolje.  Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger tips om omstilling, eller ønsker å komme i kontakt med flinke fyrteknikere. Kontaktinfo finner du her