Skip to main content

Eco-1 vinner kontrakt om levering av biodrivstoff til Fjord1

By 6. oktober 2015Nyheter

Fjord1 skal drifte strekningene Hella-Dagsvik-Vangsnes på 2G Marine, fornybar diesel fra 2016.

Biodiesel som erstatning for fossil diesel skal være med og bidra til å spare en halv million tonn CO2 i fergesektoren, ifølge Eco-1. Denne strekningen er starten og vil bidra med en reduksjon på 4 000 tonn Co2.

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 06.50.11

FOTO: FJORD1/MONTASJE TEKNISK UKEBLAD

 

Rederiet og Eco-1 har jobbet sammen med Mitsubishi og Gas & Diesel Power for å kjøre driftstester og måle utslipp.

Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1.

 

Om 2G Marine

2G Marine er en fornybar diesel som har lengre holdbarhet enn fossil diesel, bedre vinteregenskaper og gir også stor reduksjon i lokale utslipp av NOx og svovel. Den kan benyttes i alle marine dieselmotorer uten store endringer på materiellet.

 

Om Fjord1

Fjord1 er det største ferjeselskapet i Noreg med aktivitet frå Finnmark i nord til Rogaland og Buskerud i sør. Kjerneverksemda er sjøtransport gjennom ferje- og passasjerbåtdrift, og reiselivs- og cateringverksemd. Fjord1 AS er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune med 59 % og av Havilafjord med 41 %. Selskapet har vel 1279 årsverk, opererer 72 ferjer og hurtigbåtar og omsette i 2014 for 2,3 milliardar kroner. Fjord1 har hovudkontor i Florø.

For meir informasjon besøk heimesidene våre på www.fjord1.no.

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS

Leave a Reply