Eco-1 vinner anbudskonkurrase om levering av biofyringsolje til Akershus Energi Varme

By 30. oktober 2009Nyheter

Akershus Energi Varme AS er et heleid datterselskap av Akershus Energi AS. Selskapets virksomhet er leveranse av fjernvarme og fjernkjøling basert på fornybare energikilder og utbygging av fjernvarme – og fjernkjølenett innenfor selskapets konsesjonsområder.

Eco-1 er en selskap som produserer og distribuerer biofyringsolje. Selskapet har flere typer biofyringsolje, og tilpasser sammen med samarbeidspartnere på teknisk side biofyringsolje til kundens behov. Eco-1 har hovedkontor på Hamar og leverer biofyringsolje (BFO) fra flere tankanlegg til hele Sør-Norge, samt deler av Sverige.

AEV bruker en betydelig mengde biofyringsolje i sin varmeproduksjon, i første omgang rundt 2500 tonn pr år. Dette stiller strenge krav til oss som leverandør på området leveringssikkerhet. I tillegg er kvalitet på biofyringsoljen meget viktig. Både når det gjelder sporbarhet og miljøregnskap, og på innhold i oljen slik at den tilfredstiller strenge utslippskrav. Eco-1 har utvidet lagerkapasiteten i Oslo-området for å kunne sikre forsyning til AEV.

Akershus Energipark:

Energisentralen baserer seg på eksisterende teknologi for fjernvarme og vil gi 150 klimanøytrale gigawattimer pr år. Det tilsvarer varmebehovet for 15.000 husstander og vil redusere CO2 utslipp med over 30 000 tonn per år.

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS