Skip to main content
Category

Nyheter

2G MARINE – fornybar diesel til fritidsbåter

By Nyheter No Comments

Fritidsbåter i Norge står for store utslipp av CO2. I tillegg lukter det stramt av fossil eksos.

 

Det kommer nå et produkt som gir båten fornybar energi. 2G Marine er godkjent på dieselmotorer til båt, den er luktfri, gir reinere lokale utslipp og er klimanøytral. Ønsker du en stasjon dit du har båt? Kontakt oss!

2015 10 Sandefjord blad - 2G Marine
(faksimile fra Sandefjords blad)

Eco-1 leverer biofyringsolje til TINE BRUMUNDDAL

By Nyheter No Comments

Eco-1 har vunnet kontrakt på levering av biofyringsolje til Tine SA, og Brumunddal-meieriet er første sted som stilles om til biofyringsolje.

 

BFO#1 er en biofyringsolje som erstatter fossil fyringsolje på alle typer oljekjeler. Den har lang holdbarhet og tåler norske temperaturforhold på vinterstid.  Den tilfører ingen ny CO2 til atmosfæren , og reduserer lokale utslipp av giftige forbindelser. BFO#1 er sertifisert på bærekraft og kommer derfor ikke i konflikt med blant annet matproduksjon eller forproduksjon.

 

Eco-1 arbeider for å fase ut fossil fyringsolje liter for liter, og det tiltaket Tine SA nå gjør i Brumunddal er meget viktig for Samvirket og norsk matproduksjon. Dette sparer inn 1 600 tonn CO2 på et enkelt anlegg, sier daglig leder i Eco-1, Geir H Ingeborgrud

 

Samarbeidet mellom Tine og Eco-1 har pågått siden Eco-1 inngikk rammeavtale med selskapet på levering av biofyringsolje i sommer. Anlegget i Brumunddal er det første av de store anleggene til Tine, der fossil fyringsolje er endel av  varmeproduksjonen,  som skal fases over til biofyringsolje.

 

-Dette tiltaket er et ledd i å fase ut fossil fyringsolje på alle våre anlegg, sier leder for samfunnsansvar i Tine, Bjørn Malm. Vi skal ut av fossil fyringsolje innen 2020.

 

Tine er det av Samvirkeselskapene som ligger fremst med tanke på overgang til fornybar energi, sier Ingeborgrud. Det er veldig motiverende å samarbeide med Tine for å finne gode løsninger. I Eco-1s prosjekt ”Grønt landbruk” er det totalt 500 000 tonn fossil CO2 vi jobber for å erstatte med fornybar energi. 40 000 tonn CO2 er fra varmeproduksjon. Tine Brumunddal hadde 4% av dette, og de er nå klimanøytrale. Vi oppfordrer bøndene og norsk næringsmiddelindustri til å ta kontakt. Biofyringsolje har sammen med fornybar diesel potensiale til å  løse rundt 80% av landbrukets CO2-utslipp, avslutter Ingeborgrud.

 

Tine SA Brumunddal

Les mer i:

Ringsaker Blad

Hamar Arbeiderblad

Eco-1 vinner kontrakt om levering av biodrivstoff til Fjord1

By Nyheter No Comments

Fjord1 skal drifte strekningene Hella-Dagsvik-Vangsnes på 2G Marine, fornybar diesel fra 2016.

Biodiesel som erstatning for fossil diesel skal være med og bidra til å spare en halv million tonn CO2 i fergesektoren, ifølge Eco-1. Denne strekningen er starten og vil bidra med en reduksjon på 4 000 tonn Co2.

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 06.50.11

FOTO: FJORD1/MONTASJE TEKNISK UKEBLAD

 

Rederiet og Eco-1 har jobbet sammen med Mitsubishi og Gas & Diesel Power for å kjøre driftstester og måle utslipp.

Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1.

 

Om 2G Marine

2G Marine er en fornybar diesel som har lengre holdbarhet enn fossil diesel, bedre vinteregenskaper og gir også stor reduksjon i lokale utslipp av NOx og svovel. Den kan benyttes i alle marine dieselmotorer uten store endringer på materiellet.

 

Om Fjord1

Fjord1 er det største ferjeselskapet i Noreg med aktivitet frå Finnmark i nord til Rogaland og Buskerud i sør. Kjerneverksemda er sjøtransport gjennom ferje- og passasjerbåtdrift, og reiselivs- og cateringverksemd. Fjord1 AS er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune med 59 % og av Havilafjord med 41 %. Selskapet har vel 1279 årsverk, opererer 72 ferjer og hurtigbåtar og omsette i 2014 for 2,3 milliardar kroner. Fjord1 har hovudkontor i Florø.

For meir informasjon besøk heimesidene våre på www.fjord1.no.

Skift ut gamle oljetanker – nye er forberedt for BFO

By Nyheter No Comments

Viktig tema som bringes opp her. Gamle oljetanker representerer en kilde til utslipp og forurensing. Eier av  tanken står ansvarlig for skadene.

Gammel oljetank

BILDE1:

gammel, rusten tank.

 

 

 

Gamle oljetanker som ble etablert på 60-70-tallet er nå overmodne for utskifting.

Ved å fjerne disse, og samtidig montere moderne 1 000 eller 1 500 liters tanker innendørs er anlegget

klargjort for biofyringsolje, og en kan samtidig følge Klimaforlikets plan om utfasing av fossil fyringsolje fra 2020.

Skjermbilde 2015-03-31 kl. 14.49.38

BILDE2:

moderne tank for biofyringsolje

 

 

 

 

Les mer hos NRK her.

 

Eco-1 kjører i gang kampanje for oljefyren.

By Nyheter 2 Comments

Oljefyr + biofyringsolje = 100% fornybar energi

Har du oljefyr bør du ikke kaste den ut. Den er helt lovlig i bruk med biofyringoslje, også etter 2020. Eco-1 anbefaler at alle beholder flere varmekilder på fornybar energi, da kan de velge den rimeligste når energiprisen endrer seg. En installert oljefyr har stor teknisk verdi, og leverer sikker varme basert på fornybar biofyringsolje.

Det finnes flere gode løsninger for å få en miljøvennlig varmeløsning til bolig, næringsbygg eller landbruk. En optimal løsning er å kombinere flere løsninger for å skaffe seg energisikkerhet og energifleksibilitet. Prisene endrer seg og det er en stor fordel å kunne velge den til enhver tid rimeligste løsningen.

 

Oljefyren med biofyringsolje er fornybar energi raskt og rimelig

Verdien av oljefyrer installert i norske boliger er stor – ca 20 mrd kroner. For å erstatte disse anleggene vil de kreve investeringer på 20-25 mrd kroner. Det er derfor et kjempemarked for de som selger ny teknologi som f.eks varmepumper. Er oljefyren i god teknisk stand er dette den rimeligste veien til godkjent varmeløsning etter 2020 dersom du stiller om til biofyringsolje.

 

Offentlige bygg med fornybar varme på eksisterende anlegg

Klimaforliket ble vedtatt med det mål å fase ut fossil fyringsolje innen 2020, statlige bygg skal gjøre det samme før 2018, og Oslo kommune er nesten i mål med å fase ut fossil fyringsolje. Felles for de offentlige anleggene er at det mange steder er den beste løsningen å beholde oljefyren med biofyringsolje.

Oslo kommune har over 80 bygg som vames på biofyringsolje. De gjennomførte dette prosjektet på 2 år.

Felles for alle disse anleggene er at den laveste investeringen , og den raskeste veien til fornybar energi er å stille om til biofyringsolje. En oljefyr som følges opp godt varer i 25-30 år, og er derfor solid og sikker teknologi.

BIOOLJEFYR