Skip to main content

Buss

Fremtidsrettet og miljøbevisst transport

Transportsektoren står for store lokale utslipp av CO2 og er en sentral bidragsyter til dårlig luftkvalitet i byer og tettbygde strøk. Transportsektoren tar sin del av ansvaret og er med på å kutte CO2-utslipp lokalt og globalt. Dette gjør de ved å fase ut fossilt drivstoff. I tillegg til fornybar diesel er også elektrisitet og biogass alternativer.

Veien mot kutt i både globale og lokale utslipp har aldri vært så kort som nå – 2G Polar kan brukes på alle dieselmotorer og har høyere teknisk standard enn fossil diesel.

Vi leverer tankløsninger tilpasset ditt behov – kontakt oss i dag for mer info! Tlf: +47 21 42 02 46