Skip to main content

Biofyringsolje gir sterkt reduserte energikostnader – Avgiftsøkning på fossil fyringsolje og anleggsdiesel

By 17. januar 2014Nyheter

Økningen i avgiften på fossile fyringsoljer og anleggsdiesel på 81 øre gjør biofyringsolje og biodiesel til svært gode alternativer også økonomisk.

 

Dette vil øke etterspørselen etter produktene fra både entrepenører og alle typer kjøpere av fyringsolje, mener Geir H Ingeborgrud, adm.dir i bioenergiselskapet Eco-1.

 

Teknisk er produktene på høyde med eller reinere enn de fossile variantene. Utslippsmessig er de langt overlegne da de er basert på 100% fornybare råvarer. I tillegg til reduksjon i tilført CO2 til atmosfæren, reduserer biodiesel og biofyringsolje også utslipp av svoveldioksider og giftige forbindelser sammenlignet med fossile drivstoff.

 

Eco-1 har distribusjon til å dekke Sør-Norge, og merker pågangen fra mange områder. Selskapet har solgt biofyringsolje og biodiesel  siden 2008, og bygget opp kapasitet på terminaler og tankbiler. Vi er spesialister på bioproduktene, og har bygget terminaler som holder kvaliteten på topp over lang tid. Vi skal levere riktig produkt hver gang, og er spesielt nøye med kontroll av utstyr og tanker i tankbilene våre. Dette for å gi våre kunder i varmesektoren, transport, entrepenører og landbruk de beste betingelsene for å gjøre sin jobb.

 

Skipsmarkedet, nærmere bestemt ferger og kystfraktskip, vil også få en lavere energikostnad ved overgang til biodiesel, mener Ingeborgrud. Jeg vil tro de ser nytten i å profilere seg som brukere av fornybar energi også, avslutter han.

Mottak av last med biodiesel i Oslo.

Mottak av last med biodiesel i Oslo. (foto: Silje Eide/DN)

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS