Skip to main content

Biofyringsolje en god løsning for alle med oljekjele

By 24. april 2013Nyheter

Med rimelige og enkle modifikasjoner kan man konvertere oljekjelen for fyring med biofyringsolje. – Dette er en langsiktig og god investering i fornybar energi, sier daglig leder i Eco-1 Bioenergi, Geir H Ingeborgrud.

Fornybar energi i form av biofyringsolje er et alternativ til alle med oljekjele. Biofyringsolje erstatter fossil fyringsolje og gir en driftssikker, rimelig og fornybar energiløsning.

Biofyringsolje løser fossilfella for borettslagene
Å skifte ut fossil fyringsolje med biofyringsolje krever en enkel modifisering av oljebrenner-anlegget. Inngangsbilletten til fornybar energi blir derfor lav, og en får en løsning som også gir minimale lokale utslipp av partikler og støv. Og med tanke på at fossil fyringsolje skal fases ut fram mot 2020, er det ikke tvil om at dette er en investering for fremtiden, forklarer Ingeborgrud.

Egen innsats nytter
Vi opplever at mange ønsker en fornybar energiløsning dersom det ikke koster mer enn fossile energibærere. – Oljekjelen er derfor en viktig del av løsningen for å øke andelen fornybar energi i industri og til oppvarming av bygninger. Gjennom våre samarbeidspartnere, blant annet AS Green Cube Management, Ivar Lærum AS, Ing.Paul Schwartz AS og Jarotech AS har vi kompetanse innenfor tilpassing av alle typer anlegg. Målet er å gi kunden mest mulig effektiv varmeproduksjon, og bruk av fyrkjele med biofyringsolje er den raskeste veien til miljøvennlig varmeproduksjon og økonomisk drift, påpeker Ingeborgrud.

Fossil fyringsolje fases ut fra 2020
Konverteringen til biofyringsolje har klimanytte. Bruk av biofyringsolje reduserer utslipp av giftige forbindelser med 100 prosent. Det er en 100 prosent reduksjon i svovel og opp mot 30 prosent reduksjon i NOx-utslipp. CO2 som slippes ut ved bruk av biofyringsoljer, er fra det korte karbonkretsløpet. Det vil si at det er CO2 som er fanget opp i atmosfæren, som slippes ut. I tillegg er oljekilden fornybar. Biofyringoslje i oljekjelen er derfor ressurseffektiv og miljøvennlig, og energikilden blir aldri tom.

Enkel i bruk
Biofyringsolje fra Eco-1 har egenskaper som fossile fyringsoljer – fra fyringsolje nr1 til tyngre fyringsoljer. En varmesentral med døgndrift og egen “fyrbøter” kan utnytte en grovere og rimeligere biofyringsolje. En privatbolig, skole eller et borettslag uten døgnbemanning på varmeanlegget vil bruke en BFO (biofyringsolje) lik lett fossil fyringsolje. Ingeborgrud opplyser at Eco-1 har typer biofyringsolje som kan takle temperaturer helt ned til –15 grader Celsius, noe som er et godt alternativ for dem med nedgravd utetank. Eco-1 leverer i dag fem ulike oljekvaliteter, gradert fra BFO1 til BFO5.

BFO#1 tilsvarer standard fossil fyringsolje
Prismessig kan BFO1 konkurrere med den fossile varianten. De øvrige biofyringsoljekvalitetene er for profesjonelle brukere og krever mer av anlegget og dem som drifter disse, men disse har til gjengjeld en lavere pris, sier Ingeborgrud. Bedre distribusjon enn oljeselskapene Eco-1 har tre lagerterminaler for mottak av skip med en samlet kapasitet på over 50 000 kubikkmeter, mens kapasiteten på oljeutkjøring er på over 1000 kubikkmeter hvert døgn. – Dette gjør oss i stand til å kjøpe inn i store volum og derved oppnå gode priser. Gjennom dette kan vi konkurrere med priser på fossil fyringsolje, forteller Ingeborgrud. Vårt største marked er i dag i Stor-Oslo, men vi satser hardt i områdene fra Oslofjorden til Stavanger. Vi kan også levere i Bergen, Trondheim og Tromsø, forteller han. Ingeborgrud forklarer at Eco-1 i Oslo-området har bedre logistikk enn selskapene som leverer fossil olje når gradestokken kryper langt ned i det blå. Vi øker hele tiden kundemassen, men er alltid opptatt av å levere sikkert og raskt til våre kunder. Dette er avgjørende for at vi kan være et alternativ alle våre kunder kan stole på når det blir kaldt, fastslår Ingeborgrud. Se for øvrig www.eco-1.no.

Eco-1 tar imot en ny last med biofyringsolje. (Foto: Øyvind Skogmo)

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply