Skip to main content

Bilkjøring og luftforurensing

Luftforurensingen i Norge er verst på vinteren, særlig på grunn av værfenomenet temperatur-inversjon. Man kan si at det legger seg et ”lokk” over byen som forhindrer utlufting slik at konsentrasjonen av de helseskadelige stoffene bygger seg opp. Høy innbyggertetthet kombinert med omkransende fjell forsterker inversjonseffekten og fører til dårlig luftkvalitet. Bergen og Oslo har på grunn av dette periodevis innført kjøreforbud og kjørerestriksjoner for dieselbiler.

2G Polar har betydelig lavere forurensende utslipp enn fossil diesel og anbefales til miljøbevisste kunder.