Skip to main content

Avgiftsøkning på 81 øre eks.mva på fossil fyringsolje og anleggsdiesel vil gi sterk miljøeffekt

By 18. januar 2014Nyheter

Avgiftsøkningen gir landbruket reduserte energikostnader ved å bruke biofyringsolje og biodiesel til traktor og korntørker.

Miljøtiltaket i revidert budsjett er en sterk driver for overgang til miljøvennlig drivstoff, ikke kun en økt skatt på virksomhet som tradisjonelt har benyttet fossilt drivstoff.

 

Vi tror dette vil føre til at landbruket og entrepenører vil se til biodrivstoffløsningen, både pga reduserte kostnader og vilje til å gå for fornybar energi, sier sjef i Eco-1, Geir H Ingeborgrud

 

Les mer i artikkel i Nationen

Geir H Ingeborgrud - Filipstad

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS

Leave a Reply