Skip to main content
All Posts By

Eco-1 Bioenergi AS

Eco-1 vinner kontrakt om levering av biodrivstoff til Fjord1

By Nyheter No Comments

Fjord1 skal drifte strekningene Hella-Dagsvik-Vangsnes på 2G Marine, fornybar diesel fra 2016.

Biodiesel som erstatning for fossil diesel skal være med og bidra til å spare en halv million tonn CO2 i fergesektoren, ifølge Eco-1. Denne strekningen er starten og vil bidra med en reduksjon på 4 000 tonn Co2.

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 06.50.11

FOTO: FJORD1/MONTASJE TEKNISK UKEBLAD

 

Rederiet og Eco-1 har jobbet sammen med Mitsubishi og Gas & Diesel Power for å kjøre driftstester og måle utslipp.

Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1.

 

Om 2G Marine

2G Marine er en fornybar diesel som har lengre holdbarhet enn fossil diesel, bedre vinteregenskaper og gir også stor reduksjon i lokale utslipp av NOx og svovel. Den kan benyttes i alle marine dieselmotorer uten store endringer på materiellet.

 

Om Fjord1

Fjord1 er det største ferjeselskapet i Noreg med aktivitet frå Finnmark i nord til Rogaland og Buskerud i sør. Kjerneverksemda er sjøtransport gjennom ferje- og passasjerbåtdrift, og reiselivs- og cateringverksemd. Fjord1 AS er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune med 59 % og av Havilafjord med 41 %. Selskapet har vel 1279 årsverk, opererer 72 ferjer og hurtigbåtar og omsette i 2014 for 2,3 milliardar kroner. Fjord1 har hovudkontor i Florø.

For meir informasjon besøk heimesidene våre på www.fjord1.no.

Skift ut gamle oljetanker – nye er forberedt for BFO

By Nyheter No Comments

Viktig tema som bringes opp her. Gamle oljetanker representerer en kilde til utslipp og forurensing. Eier av  tanken står ansvarlig for skadene.

Gammel oljetank

BILDE1:

gammel, rusten tank.

 

 

 

Gamle oljetanker som ble etablert på 60-70-tallet er nå overmodne for utskifting.

Ved å fjerne disse, og samtidig montere moderne 1 000 eller 1 500 liters tanker innendørs er anlegget

klargjort for biofyringsolje, og en kan samtidig følge Klimaforlikets plan om utfasing av fossil fyringsolje fra 2020.

Skjermbilde 2015-03-31 kl. 14.49.38

BILDE2:

moderne tank for biofyringsolje

 

 

 

 

Les mer hos NRK her.

 

Eco-1 kjører i gang kampanje for oljefyren.

By Nyheter 2 Comments

Oljefyr + biofyringsolje = 100% fornybar energi

Har du oljefyr bør du ikke kaste den ut. Den er helt lovlig i bruk med biofyringoslje, også etter 2020. Eco-1 anbefaler at alle beholder flere varmekilder på fornybar energi, da kan de velge den rimeligste når energiprisen endrer seg. En installert oljefyr har stor teknisk verdi, og leverer sikker varme basert på fornybar biofyringsolje.

Det finnes flere gode løsninger for å få en miljøvennlig varmeløsning til bolig, næringsbygg eller landbruk. En optimal løsning er å kombinere flere løsninger for å skaffe seg energisikkerhet og energifleksibilitet. Prisene endrer seg og det er en stor fordel å kunne velge den til enhver tid rimeligste løsningen.

 

Oljefyren med biofyringsolje er fornybar energi raskt og rimelig

Verdien av oljefyrer installert i norske boliger er stor – ca 20 mrd kroner. For å erstatte disse anleggene vil de kreve investeringer på 20-25 mrd kroner. Det er derfor et kjempemarked for de som selger ny teknologi som f.eks varmepumper. Er oljefyren i god teknisk stand er dette den rimeligste veien til godkjent varmeløsning etter 2020 dersom du stiller om til biofyringsolje.

 

Offentlige bygg med fornybar varme på eksisterende anlegg

Klimaforliket ble vedtatt med det mål å fase ut fossil fyringsolje innen 2020, statlige bygg skal gjøre det samme før 2018, og Oslo kommune er nesten i mål med å fase ut fossil fyringsolje. Felles for de offentlige anleggene er at det mange steder er den beste løsningen å beholde oljefyren med biofyringsolje.

Oslo kommune har over 80 bygg som vames på biofyringsolje. De gjennomførte dette prosjektet på 2 år.

Felles for alle disse anleggene er at den laveste investeringen , og den raskeste veien til fornybar energi er å stille om til biofyringsolje. En oljefyr som følges opp godt varer i 25-30 år, og er derfor solid og sikker teknologi.

BIOOLJEFYR

 

 

Oljekjelen kan raskt gi 1 500 000 tonn reduksjon i CO2 utslipp!

By Nyheter No Comments

Din oljefyr + biofyringsolje = 100 % fornybar energi!

 

FOSSIL FYRINGSOLJE SKAL FASES UT – OLJEKJELEN KAN DU BEHOLDE.

Klimaforliket i Stortinget er tydelig og klar. Stortinget er enige og det går mot utfasing av fossil fyringsolje i 2020 for boliger.  Media har kastet seg på bølgen og kaller det «grønt skifte». Men hva betyr dette egentlig for de over 100.000 husstander og bedrifter som har oljefyring som hovedlast i dag?

Ukentlig blir lesere eksponert for markedsstunt og feilinformasjon fra aktører som gjerne vil ha en del av oljefyringsmarkedet, og helst ser at fyrkjelen fjernes så fort som mulig for å gjøre plass til egne produkter. Sterke markedsaktører posisjonerer seg, og resultatet er desverre mer forvirrende, enn veilendende for de et evt forbud vil gjelde.

Det er forståelig at det er kamp om markedet. Forbudet mot fossil fyringsolje vil berøre 50 000 oljekjeler i Norge.  De andre 50 000 oljekjelene – innen industri, korntørker i landbruket , fjernvarme og spisslast på næringsbygg  berøres ikke av dette forbudet.

50 000 oljekjeler tilsvarer en verdi på 12 – 13 mrd kroner installert. Om en lykkes å få oljekjelen ut representerer dette minst tilsvarende sum i nyinstalleringer. Dvs nysalg på 13 mrd kroner.

 

FEILINFORMASJON ER ALVORLIG

Aktører som vil være langsiktige i markedet bør imidlertid bruke korrekt informasjon for å fremme sine produkter. Informasjonen om forbudet mot fossil olje er tilgjengelig for alle. Desverre ser vi at informasjon fra leverandører av andre typer varmeløsninger og ENOVA, er direkte feil eller fører til misforståelser blant de som eier en oljekjel.

Feilinformasjon og misforståelser fører til  tap av verdier da oljekjeler som er i god teknisk stand, kastes ut. Det skaper usikkerhet blant de som har en oljekjel, men ikke har økonomi i å gjøre en investering i en god varmeløsning.

Derfor – informer korrekt. Argumenter med økonomi, miljø, driftssikkerhet, livsløpanalyse på utstyret og driftskostnader gjennom levetiden.

ENERGIFLEKSIBILITET og ENERGISIKKERGET

For å fase ut fossil energi krever det at en bruker den varmeløsningen som fungerer best i de ulike tilfellene. En må vurdere kostnad pr kWh og driftssikkerhet ved ekstremsituasjoner og høyere energipriser, f.eks på elektrisitet. En skal også vurdere utslipp til luft, spesielt i byer og tettbygde strøk.

Energifleksibilitet og energisikkerhet betyr: 

– du bør ha flere enn et alternativ til å varme boligen ( varmepumpe + biofyringsolje er en løsning)

– du bør være fleksibel på valg av energibærer slik at du kan velge rimeligste alternativ (blir el.prisen like lav i mange år til?)

– det norske strømnettet har ikke kapasitet til å drifte oppvarming på el.til boliger, i mange områder er det ikke kapasitet til å drifte varmepumper. Da er en oljekjel med BFO et godt alternativ, eller pellets / vedovn.

 

 KORT OM BIOFYRINGSOLJE

Det er distribusjon av biofyringsolje i hele Norge. Og det finnes fyringsteknikere som kan utføre omstillingen overalt der det finnes oljekjeler.

Dette er solid teknologi, utprøvd gjennom mange år, som kan levere varme i hus ved utetemperatur fra +40 gr C og -40 gr C i flere tiår til.

Sertifisert biofyringsolje tilfredsstiller strenge krav til sporbarhet og dokumentasjon. Dette sikrer lave utslipp fra produksjon, lagring og distribusjon, samt bærekraftig produksjon med resirkulerte biooljer eller fettavfall eller bruk av dyrket areal som ikke er i konflikt med for eksempel matproduksjon.

 

BIOFYRINGSOLJE / BIODIESEL

  • Produktene erstatter fossil fyringsolje og fossil diesel
  • Biofyringoslje lukter mindre, både som olje og røykgass, enn fossil fyringsolje
  • Egner seg godt til oljefyrer, anleggsmaskiner, traktor og korntørker.
  • Biofyringsolje, BFO#1, kan lagres i over 10 år og leveres i varianter som egner seg for både utetank og innetank.
  • Biofyringsolje tåler ned til – 34 gr C.
  • BFO#1 kan brukes  på alle oljefyrer som er bygget for lett, fossil fyringsolje.
  • BFO#1 er alternativet når fossil fyringsolje fases ut i bolighus og næringseiendom fra 2020.
  • Biofyringsolje leverer lavere utslipp av svoveldioksid, ingen aromater, og NOx og støv på linje med fossil fyringsolje.

 

Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i alle typer oljebrennere. Eksisterende oljekjel og biofyringsolje er en solid og driftsikker varmeløsning med fornybar energibærer.

Og ikke minst, en konvertering til biofyringsolje er det rimeligste alternativet for å bli fornybar og møte klimakravet innen 2020.

Nationen skriver om Eco-1s landbruksatsing

By Nyheter No Comments

– Alle dieseldrevne oljebrennere og motorer som i dag går på fossil diesel, kan gå på biofyringsolje og biodiesel. Det gjelder alt fra fyrkjeler til korntørker og traktorer. Men altfor få vet det. Det sier Geir Harald Ingeborgrud (38), gründer og daglig leder i det Hamar-baserte selskapet Eco-1 Bioenergi.

Les mer om saken her.