Skip to main content

Anleggsplass

Et fossilfritt valg som ivaretar nærmiljøet

Hele 30% av alle klimautslipp i Oslo kommer fra anleggsmaskiner på byggeplasser. I tillegg kommer store mengder med forurensende utslipp (sot, NOx, sykliske hydrokarboner). Byggeplasser er dermed en sentral årsak til forurensning på lokalt nivå.

Det vil være en stor helsegevinst knyttet til det å erstatte fossilt brensel på byggeplasser med en mer miljøvennlig og fornybar diesel. Eco-1 leverer flere produkter som egner seg til byggeplassen. Blant annet de to fornybare dieselene 2G Polar eller 2G Offroad, som er henholdsvis med og uten veibruksavgift. Begge fører til betydelig utslippsreduksjon, og har dokumentert klimaeffekt. I tillegg leverer Eco-1 ulike biofyringsoljer til byggoppvarming.

Stadig flere entreprenører ser fordelene av å benytte fornybar diesel på sine byggeplasser, og det er gledelig at stadig flere oppdragsgivere fastsetter krav om at byggeplassen skal være fossilfri i anbud/oppdragsbeskrivelser. Fornybar diesel fra Eco-1 kan erstatte diesel på alle dieselmotorer. Drivstoffet er dermed et godt alternativ for entreprenører som vil fortsette å benytte samme maskiner og transportmidler som tidligere, samtidig som de bidrar til å bevare miljøet.

Bedre lokal luftkvalitet
Ikke bare reduseres klimagassutslippet, men den lokale luftkvaliteten bedres grunnet lavere utslipp. Gunstig for både de ansatte på byggeplassen og beboere i nærmiljøet.

Slipper ikke ut ny CO2
I tillegg er fornybar diesel CO2-nøytral, det vil si at det ikke fører til økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren.

Tankløsninger
Vi leverer også tankløsninger tilpasset ditt behov – kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! Tlf: +47 21 42 02 46