Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2015

2G MARINE – fornybar diesel til fritidsbåter

By Nyheter No Comments

Fritidsbåter i Norge står for store utslipp av CO2. I tillegg lukter det stramt av fossil eksos.

 

Det kommer nå et produkt som gir båten fornybar energi. 2G Marine er godkjent på dieselmotorer til båt, den er luktfri, gir reinere lokale utslipp og er klimanøytral. Ønsker du en stasjon dit du har båt? Kontakt oss!

2015 10 Sandefjord blad - 2G Marine
(faksimile fra Sandefjords blad)

Eco-1 leverer biofyringsolje til TINE BRUMUNDDAL

By Nyheter No Comments

Eco-1 har vunnet kontrakt på levering av biofyringsolje til Tine SA, og Brumunddal-meieriet er første sted som stilles om til biofyringsolje.

 

BFO#1 er en biofyringsolje som erstatter fossil fyringsolje på alle typer oljekjeler. Den har lang holdbarhet og tåler norske temperaturforhold på vinterstid.  Den tilfører ingen ny CO2 til atmosfæren , og reduserer lokale utslipp av giftige forbindelser. BFO#1 er sertifisert på bærekraft og kommer derfor ikke i konflikt med blant annet matproduksjon eller forproduksjon.

 

Eco-1 arbeider for å fase ut fossil fyringsolje liter for liter, og det tiltaket Tine SA nå gjør i Brumunddal er meget viktig for Samvirket og norsk matproduksjon. Dette sparer inn 1 600 tonn CO2 på et enkelt anlegg, sier daglig leder i Eco-1, Geir H Ingeborgrud

 

Samarbeidet mellom Tine og Eco-1 har pågått siden Eco-1 inngikk rammeavtale med selskapet på levering av biofyringsolje i sommer. Anlegget i Brumunddal er det første av de store anleggene til Tine, der fossil fyringsolje er endel av  varmeproduksjonen,  som skal fases over til biofyringsolje.

 

-Dette tiltaket er et ledd i å fase ut fossil fyringsolje på alle våre anlegg, sier leder for samfunnsansvar i Tine, Bjørn Malm. Vi skal ut av fossil fyringsolje innen 2020.

 

Tine er det av Samvirkeselskapene som ligger fremst med tanke på overgang til fornybar energi, sier Ingeborgrud. Det er veldig motiverende å samarbeide med Tine for å finne gode løsninger. I Eco-1s prosjekt ”Grønt landbruk” er det totalt 500 000 tonn fossil CO2 vi jobber for å erstatte med fornybar energi. 40 000 tonn CO2 er fra varmeproduksjon. Tine Brumunddal hadde 4% av dette, og de er nå klimanøytrale. Vi oppfordrer bøndene og norsk næringsmiddelindustri til å ta kontakt. Biofyringsolje har sammen med fornybar diesel potensiale til å  løse rundt 80% av landbrukets CO2-utslipp, avslutter Ingeborgrud.

 

Tine SA Brumunddal

Les mer i:

Ringsaker Blad

Hamar Arbeiderblad

Eco-1 vinner kontrakt om levering av biodrivstoff til Fjord1

By Nyheter No Comments

Fjord1 skal drifte strekningene Hella-Dagsvik-Vangsnes på 2G Marine, fornybar diesel fra 2016.

Biodiesel som erstatning for fossil diesel skal være med og bidra til å spare en halv million tonn CO2 i fergesektoren, ifølge Eco-1. Denne strekningen er starten og vil bidra med en reduksjon på 4 000 tonn Co2.

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 06.50.11

FOTO: FJORD1/MONTASJE TEKNISK UKEBLAD

 

Rederiet og Eco-1 har jobbet sammen med Mitsubishi og Gas & Diesel Power for å kjøre driftstester og måle utslipp.

Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1.

 

Om 2G Marine

2G Marine er en fornybar diesel som har lengre holdbarhet enn fossil diesel, bedre vinteregenskaper og gir også stor reduksjon i lokale utslipp av NOx og svovel. Den kan benyttes i alle marine dieselmotorer uten store endringer på materiellet.

 

Om Fjord1

Fjord1 er det største ferjeselskapet i Noreg med aktivitet frå Finnmark i nord til Rogaland og Buskerud i sør. Kjerneverksemda er sjøtransport gjennom ferje- og passasjerbåtdrift, og reiselivs- og cateringverksemd. Fjord1 AS er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune med 59 % og av Havilafjord med 41 %. Selskapet har vel 1279 årsverk, opererer 72 ferjer og hurtigbåtar og omsette i 2014 for 2,3 milliardar kroner. Fjord1 har hovudkontor i Florø.

For meir informasjon besøk heimesidene våre på www.fjord1.no.