Skip to main content
Monthly Archives

februar 2015

Eco-1 kjører i gang kampanje for oljefyren.

By Nyheter 2 Comments

Oljefyr + biofyringsolje = 100% fornybar energi

Har du oljefyr bør du ikke kaste den ut. Den er helt lovlig i bruk med biofyringoslje, også etter 2020. Eco-1 anbefaler at alle beholder flere varmekilder på fornybar energi, da kan de velge den rimeligste når energiprisen endrer seg. En installert oljefyr har stor teknisk verdi, og leverer sikker varme basert på fornybar biofyringsolje.

Det finnes flere gode løsninger for å få en miljøvennlig varmeløsning til bolig, næringsbygg eller landbruk. En optimal løsning er å kombinere flere løsninger for å skaffe seg energisikkerhet og energifleksibilitet. Prisene endrer seg og det er en stor fordel å kunne velge den til enhver tid rimeligste løsningen.

 

Oljefyren med biofyringsolje er fornybar energi raskt og rimelig

Verdien av oljefyrer installert i norske boliger er stor – ca 20 mrd kroner. For å erstatte disse anleggene vil de kreve investeringer på 20-25 mrd kroner. Det er derfor et kjempemarked for de som selger ny teknologi som f.eks varmepumper. Er oljefyren i god teknisk stand er dette den rimeligste veien til godkjent varmeløsning etter 2020 dersom du stiller om til biofyringsolje.

 

Offentlige bygg med fornybar varme på eksisterende anlegg

Klimaforliket ble vedtatt med det mål å fase ut fossil fyringsolje innen 2020, statlige bygg skal gjøre det samme før 2018, og Oslo kommune er nesten i mål med å fase ut fossil fyringsolje. Felles for de offentlige anleggene er at det mange steder er den beste løsningen å beholde oljefyren med biofyringsolje.

Oslo kommune har over 80 bygg som vames på biofyringsolje. De gjennomførte dette prosjektet på 2 år.

Felles for alle disse anleggene er at den laveste investeringen , og den raskeste veien til fornybar energi er å stille om til biofyringsolje. En oljefyr som følges opp godt varer i 25-30 år, og er derfor solid og sikker teknologi.

BIOOLJEFYR