Skip to main content
Monthly Archives

januar 2014

Nationen skriver om Eco-1s landbruksatsing

By Nyheter No Comments

– Alle dieseldrevne oljebrennere og motorer som i dag går på fossil diesel, kan gå på biofyringsolje og biodiesel. Det gjelder alt fra fyrkjeler til korntørker og traktorer. Men altfor få vet det. Det sier Geir Harald Ingeborgrud (38), gründer og daglig leder i det Hamar-baserte selskapet Eco-1 Bioenergi.

Les mer om saken her.

Avgiftsøkning på 81 øre eks.mva på fossil fyringsolje og anleggsdiesel vil gi sterk miljøeffekt

By Nyheter No Comments

Avgiftsøkningen gir landbruket reduserte energikostnader ved å bruke biofyringsolje og biodiesel til traktor og korntørker.

Miljøtiltaket i revidert budsjett er en sterk driver for overgang til miljøvennlig drivstoff, ikke kun en økt skatt på virksomhet som tradisjonelt har benyttet fossilt drivstoff.

 

Vi tror dette vil føre til at landbruket og entrepenører vil se til biodrivstoffløsningen, både pga reduserte kostnader og vilje til å gå for fornybar energi, sier sjef i Eco-1, Geir H Ingeborgrud

 

Les mer i artikkel i Nationen

Geir H Ingeborgrud - Filipstad

Biofyringsolje gir sterkt reduserte energikostnader – Avgiftsøkning på fossil fyringsolje og anleggsdiesel

By Nyheter

Økningen i avgiften på fossile fyringsoljer og anleggsdiesel på 81 øre gjør biofyringsolje og biodiesel til svært gode alternativer også økonomisk.

 

Dette vil øke etterspørselen etter produktene fra både entrepenører og alle typer kjøpere av fyringsolje, mener Geir H Ingeborgrud, adm.dir i bioenergiselskapet Eco-1.

 

Teknisk er produktene på høyde med eller reinere enn de fossile variantene. Utslippsmessig er de langt overlegne da de er basert på 100% fornybare råvarer. I tillegg til reduksjon i tilført CO2 til atmosfæren, reduserer biodiesel og biofyringsolje også utslipp av svoveldioksider og giftige forbindelser sammenlignet med fossile drivstoff.

 

Eco-1 har distribusjon til å dekke Sør-Norge, og merker pågangen fra mange områder. Selskapet har solgt biofyringsolje og biodiesel  siden 2008, og bygget opp kapasitet på terminaler og tankbiler. Vi er spesialister på bioproduktene, og har bygget terminaler som holder kvaliteten på topp over lang tid. Vi skal levere riktig produkt hver gang, og er spesielt nøye med kontroll av utstyr og tanker i tankbilene våre. Dette for å gi våre kunder i varmesektoren, transport, entrepenører og landbruk de beste betingelsene for å gjøre sin jobb.

 

Skipsmarkedet, nærmere bestemt ferger og kystfraktskip, vil også få en lavere energikostnad ved overgang til biodiesel, mener Ingeborgrud. Jeg vil tro de ser nytten i å profilere seg som brukere av fornybar energi også, avslutter han.

Mottak av last med biodiesel i Oslo.

Mottak av last med biodiesel i Oslo. (foto: Silje Eide/DN)