Skip to main content
Monthly Archives

november 2011

Økernsenteret konverterer til biofyringsolje

By Nyheter

Onsdag 16 november fikk Økernsenteret sin første levering med biofyringsolje (se bilde), etter at de har inngått en to årsavtale med Eco-1 Bioenergi AS om levering av biofyringsolje. Denne avtalen gjør at de ikke vil bruke fossil olje mer. Overgangen til biofyringsolje gjør at Økernsenteret reduserer sine Co2 utslipp med 400 tonn i året, noe som tilsvarer det samme som 100 biler bruker på et år i Oslo trafikken.

Levering av biofyringsolje