Monthly Archives

november 2011

Økernsenteret konverterer til biofyringsolje

By | Nyheter

Onsdag 16 november fikk Økernsenteret sin første levering med biofyringsolje (se bilde), etter at de har inngått en to årsavtale med Eco-1 Bioenergi AS om levering av biofyringsolje. Denne avtalen gjør at de ikke vil bruke fossil olje mer. Overgangen til biofyringsolje gjør at Økernsenteret reduserer sine Co2 utslipp med 400 tonn i året, noe som tilsvarer det samme som 100 biler bruker på et år i Oslo trafikken.

Levering av biofyringsolje