Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2010

Biofyringsolje vil gi reduserte varmekostnader

By Nyheter

Bioolje krever praktiske omstillinger

Bioolje er billigere enn tradisjonell fyringsolje, men krever praktiske omstillinger hos brukerne som det er viktig å kjenne til, sier Hallstein Brandal som er avdelingsleder for fjernvarme og fornybar energi i Norsk Energi. Han innledet om saken på årsmøtet i Norsk Energi.

les mer her