Skip to main content
Monthly Archives

september 2010

Eco-1 satser på konvertering av fyrkjeler til biofyringsolje

By Nyheter

Gjennom flere sesonger har Eco-1 konvertert fyrkjeler i borettslag, privat hus og hos industribedrifter til biofyringsolje.

[fancy_header]Biofyringsolje er: [/fancy_header] [arrow_list]
  • 100% kompatibelt med alle fyrkjeler
  • 100% klimanøytralt(Co2-nøytralt), reduserer utslipp av svovel og giftige aromater
  • 100% bioenergi basert på returbiooljer og animalsk fett
[/arrow_list]

Eco-1 satser denne høsten på å sette i gang 25 prosjekter i Oslo – Enøketaten støtter alle slike prosjekt med 50% av investeringen etter godkjenning av forhåndsoppsatt søknad.

Du som huseier kan produsere varme basert på bioenergi og få omleggingen finansiert