Skip to main content
Monthly Archives

mai 2010

Eco-1 gratulerer Solsiden i Lillestrøm med klimanøytralt bygg!

By Nyheter

Solsiden er en del av bygningsmassen rundt Torvet i Lillestrøm. Lillestrømbanken Eiendom eier bygget, og blant flere leietakere er Lillestrømbanken til stede med sine kontorer i bygget.

Eco-1 leverer biofyringsolje til Solsiden, og er stolte av å kunne bidra sammen med Nordisk Energikontroll i dette prosjektet. Lillestrømbanken Eiendom har vist at handlekraft i dette prosjektet – de vil ha klimanøytrale eiendommer, og ser at det samtidig gir reduserte kostnader på driftsiden.

Ved å utnytte to eldre oljekjeler i sammenheng med installasjon av varmepumpe har bygget blitt klimanøytralt, og samtidig redusert energikostnaden betraktelig. Konverteringen av Solsiden-anlegget til biofyringsolje har vært svært enkel, og ble gjennomført i løpet av 2 timer.

Dette viser at teknologi til konvertering og miljøvennlig biofyringsolje er tilgjengelig i markedet – eiere av eiendom sitter med nøkkelen til konverteringen, Ta en beslutning – bli klimanøytral. (les artikkel fra Romerikes Blad her)

100 000 oljefyrer i Norge kan bruke biofyringsolje

By Nyheter

I Norge er det i bruk ca 100 000 oljefyrer – alle oljefyrene kan konverteres til biofyringsolje.

(ref.sak i Dagbladet lørdag 15,mai 2010: «Forbyr oljefyr..»)

Dette vil gi:

  • reduksjon i utslipp ved at en unngår installasjon av nytt utstyr, i tillegg til produksjon av nytt utstyr (pelletsbrenner, varmepumpe)
  • en rask overgang til fornybar energi med utstyret som allerede er installert. Biofyringsolje er basert på resirkulerte     biooljer/ oljefyren din utnyttes med fornybar energi.
  • forutsigbar og enkel teknologi som effektivt leverer varme. En godt vedlikeholdt  oljekjel leverer varme med 85%-95% virkningsgrad.
  • en driftssikker løsning med oppfølging lik drift på fossil olje. En trenger ikke hyppig oppfølging som ved bruk av pellets.
  • en verdifull reservelast/spisslast dersom en blir koblet til fjernvarme, eller en kan utnytte ventilasjonsvarme ved varmeveksler. (les Tveita BRL)

Mange av oljefyrene vil bli utfaset etterhvert som fjernvarmenettet blir utbygd, men det er flere titusener av oljefyrer som vil kunne brukes videre med biofyringsolje. Jens Stoltenbergs oljefyr på Nordberg kan f.eks konverteres til biofyringsolje med støtte av Enøketaten i Oslo.

ENOVA og Enøketaten i Oslo støtter konvertering til biofyringsolje

By Nyheter

I mange boliger i Oslo, blant annet i Jens Stoltenbergs privathus, står det en oljefyr.                                                    Dette er inngangen til rask overgang til fornybar energi.

Det mange ikke er klar over er at denne enkelt kan konverteres til biofyringsolje, slik blir oljefyren miljøvennlig.

Enøketaten i Oslo støtter denne investeringen, slik at omleggingen ikke vil medføre noen økonomisk ekstrabelastning. investering og driftskostnad sett under ett. I landet forøvrig er det Enova som gir støtte til slike «grønne» investeringer.

Ta kontakt med Eco-1 for mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette. – tlf 2142 0246 /post@eco-1.no

Her skriver miljøorganisasjonen Zero om samme sak:

«Biofyringsolje vil være et raskt tiltak å implementere og derfor er det svært gledelig at befolkningen Oslo regionen nå kan få tilskudd til dette.»

Innslag på NRK Østlandssendingen

By Nyheter

TRYKK HER: www.nrk.no

Dette betyr at beboerne i Tveita Borettslag vi spare inn 1 tonn CO2 pr år, og samlet en betydelig sum i reduserte varmekostnader.

Tveita er nå et foregangsområde for miljøvennlig oppvarming, og god ressursutnytting. De bruker eksisterende oljefyringsanlegg med en miljøvennlig energibærer.