Skip to main content
Monthly Archives

april 2010

Avgift på fossil fyringsolje vil sikre at flere borettslag kan konvertere til biofyringsolje i dag

By Nyheter

CO2-avgift på fossil fyringsolje vil gjøre overgang til biofyringsolje økonomisk gunstig  – derfor et effektivt mijøtiltak.

Olav Andreas Opdal i Zero:

Det er eit politisk mål i Norge at vi skal redusere utslipp tilsvarende 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innenlands i løpet de kommende ti år (Klimaforliket, 2007).

Bruk av målrettede tiltak,som CO2-avgifter, for å oppnå utslippsreduksjoner er en naturlig del av norsk politikk. I dag blir bygg stort sett varmet opp av elektrisitet og fossile kilder. En økning i avgiften på disse oppvarmings-kildene ville kunne gi de mange klimavennlige oppvarmingsalternativene som f.eks. biofyringsolje en inngang til
markedet.

Norsk avgift bør opp på svensk nivå. Sverige har ei CO2-avgift på 2,41 norske kroner pr. liter olje. Det gir en CO2-pris på 902,50 kr per tonn CO2 for lett fyringsolje. Til samanlikning er den norske avgifta på 0,58 kroner pr. liter. Det gir ein pris på 217,00 kroner per tonn CO2 .

Olav Andreas Opdal, Sivilingeniør, M.Sc.

ZERO – Zero Emission Resource Organisation