Monthly Archives

november 2009

Tveita Borettslag planlegger omlegging til biofyringsolje

By | Nyheter

Enova gir over 4 millioner kroner i støtte til stort energiprosjekt i Tveita Borettslag. Dette er et er et av de største borettslagene i landet og består av 3 blokker på 13 etasjer hver på til sammen 819 leiligheter.

– Tveita borettslag ble bygget i perioden 1967-69 og er et godt eksempel på hvor mye det er å hente ved å oppdatere energibruken i slike bygg, forteller seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som oppfordrer alle borettslag til å finne ut hvordan de kan bli mer energieffektive.

Når prosjektet til Tveita borettslag er gjennomført vil de ha redusert energiforbruket fra 279 kWh/m² til 138 kWh/m², noe som utgjør hele 11 millioner kWh pr år i besparelse. Fellesforbruket av strøm vil reduseres med i overkant av 400 000 kWh/år og med rundt 300 000 kWh/år i leilighetene. Det samlede energiresultatet tilsvarer energibruken i 500 vanlige Norske boliger.

– Etter rehabilitering blir Energiforbruket ved Tveita Borettslag cirka på nivå med de nye byggeforskriftene (TEK07) og det er imponerende tatt i betraktning alle begrensningene som gjelder når en boligblokk rehabiliteres, forteller Gjerstad.