Skip to main content

100 000 oljefyrer i Norge kan bruke biofyringsolje

By 16. mai 2010Nyheter

I Norge er det i bruk ca 100 000 oljefyrer – alle oljefyrene kan konverteres til biofyringsolje.

(ref.sak i Dagbladet lørdag 15,mai 2010: «Forbyr oljefyr..»)

Dette vil gi:

  • reduksjon i utslipp ved at en unngår installasjon av nytt utstyr, i tillegg til produksjon av nytt utstyr (pelletsbrenner, varmepumpe)
  • en rask overgang til fornybar energi med utstyret som allerede er installert. Biofyringsolje er basert på resirkulerte     biooljer/ oljefyren din utnyttes med fornybar energi.
  • forutsigbar og enkel teknologi som effektivt leverer varme. En godt vedlikeholdt  oljekjel leverer varme med 85%-95% virkningsgrad.
  • en driftssikker løsning med oppfølging lik drift på fossil olje. En trenger ikke hyppig oppfølging som ved bruk av pellets.
  • en verdifull reservelast/spisslast dersom en blir koblet til fjernvarme, eller en kan utnytte ventilasjonsvarme ved varmeveksler. (les Tveita BRL)

Mange av oljefyrene vil bli utfaset etterhvert som fjernvarmenettet blir utbygd, men det er flere titusener av oljefyrer som vil kunne brukes videre med biofyringsolje. Jens Stoltenbergs oljefyr på Nordberg kan f.eks konverteres til biofyringsolje med støtte av Enøketaten i Oslo.

Eco-1 Bioenergi AS

Author Eco-1 Bioenergi AS

More posts by Eco-1 Bioenergi AS