Oppvarming av bolig og næringsbygg

Behold oljefyren – bytt til fornybar biofyringsolje

Det er politisk vedtatt at bruk av fossil olje i oljefyr skal fases ut, forbudet trer i kraft 1.januar 2020. Heldigvis kan du fortsette å bruke oljekjel-anlegget med biofyringsolje. Konverteringskostnadene er lave sammenlignet med andre løsninger som ulike varmepumpeinstallasjoner og tilkobling til fjernvarmenett.

Vi selger følgende fornybare produkter beregnet for varmeproduksjon:

  • BFO 2G
  • BFO #1
  • BFO #2

Alle produktene vi selger er sertifiserte i forhold til bærekraftighet (ISCC-sertifisert), og er basert på fornybar biomasse. Alle råvarene i produktene er sporbare, det vil si at vi vet hvor de kommer fra og hvordan de er produsert. Ingen av våre produkter er produsert på arealer som er i konflikt med bevaring av regnskog eller matproduksjon.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål omkring konvertering og ulike biofyringsolje-kvaliteter.