STASJON

2G-POLAR

2G Polar er en av våre fremste satsninger, og består av fornybar energi fra biomasse. Drivstoffet kan fritt blandes med fossil diesel, slik at man selv kan velge fornybart når dette er tilgjengelige. 2G Polar gir øyeblikkelig klimaeffekt! 

Bruk av 2G Polar reduserer globale klimagassutslipp og bidrar til forbedring av lokal luftforurensning med betydelig reduksjon av partikkelutslipp og NOx.  Den er tilnærmet luktfri og den tekniske kvaliteten overgår EN590 (fossil diesel), og er bærekraftssertifisert.